Transparència

Des del Consell de la Joventut de València volem ser una entitat referent per a la joventut de la ciutat, que no només siga una ferramenta prestadora de serveis, sinó també una organització que es guanye dia a dia la confiança de la joventut.

Com a ciutadans i ciutadanes joves hem exigit i exigim a qualsevol entitat o associació que trenque amb l’opacitat amb la qual durant molt de temps s’han gestionat entitats públiques i privades, i volem complir amb les nostres exigències.

Des del Consell de la joventut apostem decididament per la transparència en tots els àmbits en què treballem, i una forma de fer visible aquest compromís, és creant aquest apartat en la nostra pàgina WEB dedicat a la sinceritat i l’accessibilitat a tota la informació en relació amb les decisions i accions que es duen a terme, des d’informació econòmica, d’activitats, decisions d’assemblea, actes, etc.

SUBVENCIONS I CONVENIS 2021

-Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de València (Conveni de col·laboració: 100.000€)

-Regidoria de Salut de l’Ajuntament de València. Prevenció de les addiccions del programa denominat “intervenció en barris” (Subvenció concedida: 3.922,05€)

-Regidoria d’Igualtat i Polítiques Inclusives de l’Ajuntament de València. Promoció de la igualtat entre dones i homes en el municipi de València. (Subvenció sol·licitada i no resolta: 7.960,67€)

-Regidoria de Participació i Acció Veïnal de l’Ajuntament de València. Foment de l’associacionisme (Subvenció sol·licitada i no resolta: 4999,05€)

-Institut Valencià de la Joventut – IVAJ GVA (Conveni de col·laboració: 15.600€)

-Conselleria d’Educacíó, Investigació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana – Direcció de política lingüística. Foment del valencià per a les institucions, entitats i associacions sense finalitat lucrativa que realitzen projectes singulars de foment del multilingüisme en l’àmbit social. (Subvenció resolta: 4.451,48€)

-Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica de la Generalitat Valenciana – Direcció General de Participació Ciudadana. Enfortiment de la participació ciutadana en l’àmbit de l’associacionisme. (Subvenció concedida: 5.990,00€)

-Comissió Europea – Erasmus + 2022 (“Use less, reuse more”: 18.728,00€)