Consejo de la Juventud de Valencia (CJV)

QUI SOM?

Fundat el 1986, el Consell de la Joventut de València (CJV) som l’òrgan encarregat de representar i coordinar al conjunt de les associacions i entitats juvenils de la ciutat de València. El nostre objectiu principal és impulsar la participació de les persones joves en el desenvolupament polític, social, econòmic i cultural de la nostra ciutat. Som un organisme de caràcter públic, que té el seu origen en l’acord de les associacions juvenils interessades a crear un marc d’actuació conjunt que possibilite actuar com a interlocutors vàlids davant els poders públics locals, sent aquesta la nostra funció principal.

FINALITATS DEL CONSELL DE LA JOVENTUT DE VALÈNCIA

Impulsar i assegurar la participació dels i les joves en la vida política, social i cultural de la ciutat de València, especialment en qüestions que els afecten de manera directa, ajudant així al seu ple desenvolupament i la seua incorporació a la vida ciutadana.

Fomentar l’associacionisme juvenil i els valors de la participación, cooperación i voluntarisme, estimulant la creació i desenvolupament d’entitats juvenils, prestant-los el suport assistencial que fóra requerit.

Promoure el coneixement de la nostra cultura, història i idioma valencianes.

La difusió entre la joventut dels valors de la llibertat, la pau i la defensa dels Drets Humans.

Participar en els organismes consultius de caràcter públic que s’establisquen per a l’estudi de la problemàtica juvenil en l’àmbit de la ciutat de València.