VALORA GAMES

VALORA GAMES

VALORA GAMES és una associació juvenil que busca, a través dels videojocs com a principal ferramenta, aconseguir el desenvolupament personal, oferir espais segurs d’interacció, compartir aficions en comú i fomentar la cooperació entre els participants combatent la bretxa digital i promovent la professionalització en el món dels videojocs. Tot això en un ambient lúdic, segur i igualitari.

Objetivos

1. Promoure la competició·i cooperació en. videojocs de manera sana com a mètode
de superació i desenvolupament personal
2. Promoure i acostar els esports a un major públic.
3. Aplicar les lliçons apreses dels esports a la resta de videojocs.
4. Proporcionar oportunitats de socialització entre la joventut en risc d’exclusió
social.
5. Motivar el desenvolupament personal, la cooperació i el treball en equip d’els/les
jugadors/as a través dels videojocs.
6. Oferir l’oportunitat de conéixer i provar jocs nous.
7. Proporcionar l’oportunitat dels professionalitzar-se o competir a alt nivell a jugadors/as
aficionats/as.
8. Educació sobre història i cultura dels videojocs.
9. Realització d’activitats lúdiques.
1 O. Lluitar contra la discriminació ·que pateixen alguns gamers pel fet de ser-ho
11. Promocionar l’activitat física entre els joves gamers.
12. Proporcionar un ambient segur i còmode perquè els/les gamers puguen
expressar-se lliurement.
13. Incentivar la igualtat de gènere i racial mitjançant les relacions entre. persones
que es generen· a través dels entorns interactius.