ORGANIZACIÓN JUVENIL ESPAÑOLA

ORGANIZACIÓN JUVENIL ESPAÑOLA

Som una associació de voluntariat que treballa, per a aconseguir una societat millor, a través de l’educació no formal, amb xiquets i joves en l’àmbit de l’oci i el temps lliure.

Objetivos

Com a entitat que treballa en l’àmbit del temps lliure i de l’educació no formal, col·laborem amb la família, l’escola i la resta d’agents educadors de la societat, amb la finalitat de formar a persones disposades a millorar la societat en la qual viuen amb un esperit de servei als altres. Ens centrem en el desenvolupament integral dels qui formem part d’ella, així com de la societat en la qual vivim.