JOVENTUT PRECARIA

JOVENTUT PRECARIA

Una associació juvenil que defensa els drets laborals dels joves, ofereix alternatives saludables d’oci i mostrar formes de consum social i ecològic.

Objetivos

a)Difondre i defensar els drets del joves.
b) Formar xarxa entre agrupacions juvenils i col.lectius d’estudiants.
c) Organitzar activitats socioculturals i promoure hàbits de vida i oci saludables.
d) Elaborar i promoure el debat i els estudis sobre la realitat de la joventut.
e) Organitzar trobades i activitats en espais públics i privats.
f) Fomentar la participació de les persones joves en la vida política, social i cultural.
g) Donar suport a la inserció laboral de la joventut i contribuir a reduir les desigualtats socials.
h) Realitzar activitats i programes orientats a l’atenció social de persones i grups desfavorits.
i) Donar suport i difusió de l’Economia Social i Rural com a alternativa de consum i d´ ocupació digna i de qualitat.
j) Aconseguir l’efectiva igualtat entre dones i homes i la defensa de les persones i col·lectius LGTBI.
k) Fomentar la promoció del voluntariat de conformitat amb la Llei 14/2018, de 18 de novembre, d’Associacions de la Comunitat Valenciana i la Llei 45/2015, de 14 d’octubre, de voluntariat, sense perjudici de les competències de l’Administració corresponent.
l) Promoure el coneixement la cultura, història i idioma del poble valencià.
m) Difondre entre les persones joves els valors de la llibertat, la pau, la defensa dels drets humans, el respecte a la natura i la cura del medi ambient.
n) Aquells altres qualsevols relacionats amb la joventut i la seua problemàtica.