Associacionisme

QUÈ ÉS L’ASSOCIACIONISME?

L’associacionisme és una forma de participació, en sentit estricte, que implica la institucionalització i l’organització formal i democràtica d’un col·lectiu que s’associa lliurement per a respondre, de manera estable i mitjançant una acció col·lectiva, a una necessitat. Però aquesta necessitat no té per què considerar-se d’interès general.

Implica per tant:

* Un compromís major que el dels grups que es constitueixen per a desenvolupar un projecte puntual.

* Una estabilitat en el treball de l’entitat.

* Un sistema democràtic: elecció de representants per sufragi, assemblea de socis/es, estatuts, drets i deures dels socis i les sòcies.

* Una definició clara i formalitzada dels drets i deures, responsabilitats i tasques dels membres.

Una associació no té per què caracteritzar-se per orientar el seu treball a terceres persones. No obstant això, l’orientació de l’acció cap al benefici de terceres persones és per a nosaltres un tret definitori de la participació, siga aquesta individual o social. És a dir, no considerem participació, l’associació per a respondre a necessitats i interessos exclusius del grup que s’associa.

La participació associativa exigeix un treball per a terceres persones, que desborda el mateix col·lectiu de socis i sòcies, encara que l’associació siga, per exemple, un col·lectiu de persones afectades per un determinat problema. Diríem que associar-se és un poc mes que “ajuntar-se”.