Relacions Institucionals

Com diuen els nostres estatuts i la llei de joventut, el CJV és l’interlocutor vàlid de la joventut enfront de l’administració publica local. Mantenir aquesta interlocució activa exigeix tindre relacions cordials i properes amb les entitats membre del consell.

D’altra banda, el CJV forma part de tot un entramat associatiu que es fonamenta en mantenir relacions de proximitat amb diferents plataformes com ara el CJCV, on volem tindre una presència destacada.

Els objectius específics que ens plantegem en aquesta àrea són:

– Millorar les relacions institucionals internes i externes del CJV.
– Participar en les comissions de seguiment del Pla Jove Municipal i fer participes d’aquest procés a les entitats del CJV.
– Traslladar les demandes de les entitats a la Regidoria.
– Continuar a les comissions de valoració de la subvenció per associacions juvenils de l’ajuntament de València.
– Analitzar i conèixer les polítiques municipals.
– Promocionar i donar a conèixer el Consell de la Joventut de València.
– Participar activament del CJCV i establir relacions de col·laboració amb altres Consells Locals.

imagen-relacionesinstitucionales