Gestió interna

Gran part de l’activitat quotidiana del consell de la joventut de valència es deu fonamentar en una gestió interna eficaç i coordinada. Cadascun dels objectius que ens hem plantejat en el present pla de treball ha de basar-se en un CJV ben estructurat, capaç de coordinar i cohesionar a l’entramat associatiu de la ciutat i d’arribar al conjunt de la joventut.

El CJV deu ser un model de democràcia participativa tant internament com externament, i orientar la seua activitat a enfortir a les entitats membre, donar-li un major protagonisme al teixit associatiu i visibilitat les associacions en les seues reivindicacions, així com ficar al seu abast els recursos necessaris per a desenvolupar les seues activitats.

Els objectius específics que ens plantegem en aquesta àrea són:

– Establir dinàmiques de funcionament eficaces per a millorar el consell de la joventut com a òrgan interlocutor i com a prestador de serveis.
– Modificar els estatuts del consell per a adaptar-los a nova realitat associativa i establir un reglament de funcionament intern.
– Incrementar l’equip tècnic per a donar un millor servei a la joventut i ampliar l’horari d’atenció.
– Participar activament de la cogestió d’activitats amb l’assemblea transforma i amb l’ajuntament de València.

imagne-gestioninterna