Emancipació

La joventut pateix de manera més intensa la precarietat i les condicions laborals que aquesta porta aparellada, que es poden resumir en una major desocupació, rotació en els llocs de treball, l’ocupació fraudulenta de la contractació laboral o presència de la joventut en l’economia submergida, sols com alguns exemples.

Des de l’àrea d’emancipació, s’han marcat una sèrie d’objectius principals al voltant d’una sèrie de temàtiques que considerem imprescindibles dins d’aquesta àrea i que responen a les finalitats del mateix Consell de la Joventut de València vinculats a la formació, reivindicació i proposta de mesures per a millorar la situació sociolaboral de la gent jove.

Els objectius específics que ens plantegem en aquesta àrea són:

– Seguir i analitzar la situació sociolaboral de la joventut en València ciutat.
– Sensibilitzar en matèria de drets laborals.
– Formar en coneixements bàsics per a la incorporació al mercat de treball.
– Visibilitzar les problemàtiques que ens afecten als joves i a les joves en relació amb el mercat de treball i l’habitatge.

imagen-emancipacio