Educació formal i no formal

L’àrea d’educació formal i no formal té com a objectiu fonamental conscienciar a la joventut de la importància d’un sistema educatiu igualitari, públic i de qualitat, on l’educació no formal no pot deixar d’estar present i que incorpore els processos participatius dins del mateix sistema. A més, volem fomentar l’associacionisme estudiantil i apropar els recursos i la informació sobre el sistema educatiu al jovent valencià.

Els objectius específics que ens plantegem en aquesta àrea són:

– Oferir un espai plural a les associacions en el qual desenvolupar el seu discurs al voltant de diferents temàtiques incloses dins de l’educació formal.
– Generar recursos d’orientació educativa per a la joventut de la ciutat.
– Reivindicar i conscienciar a la joventut en determinades qüestions que envolten a l’educació secundària i universitària.
– Promocionar el respecte i la convivència entre l’alumnat.
– Donar un major protagonisme a les entitats en les reivindicacions al voltant de temes educatius.
– Potenciar els mètodes de l’educació no formal com a eines fonamentals per al desenvolupament personal.
– Promoure l’ús de metodologies de l’educació no formal en tota l’activitat del CJV i les seues entitats per a propiciar una participació real.

imagen-educacio