Cultura i política lingüística

És una de les finalitats del Consell de la Joventut de València promoure el coneixement de la nostra cultura, història i llengua. És per això que les activitats previstes per l’àrea cultura i política lingüística giren al voltant de dos eixos bàsics: el foment de l’activitat cultural i la normalització lingüística. En primer lloc, considerem que l’accés a la cultura ha de ser universal, ja que representa un element clau per a l’assoliment i la consolidació d’una societat formada i crítica, de persones compromeses i implicades.

D’altra banda, pensem que la nostra llengua és un dels elements primordials per tal de cohesionar la societat valenciana. És per tot açò que impulsarem i potenciarem la creativitat dels i les joves de la nostra ciutat, que realitzarem activitats específiques per a la promoció cultural i per a l’ús i foment del valencià i la cultura valenciana.

Els objectius específics que ens plantegem en aquesta àrea són:

– Fomentar l’ús i ensenyament del valencià.
– Promocionar la llengua a través de tots els actes comunicatius del CJV.
– Promocionar la lectura i la literatura.
– Realitzar activitats de foment de la cultura valenciana i en valencià.
– Dinamitzar la participació en activitats i projectes del CJV.
– Promocionar l’activitat cultural dels i les joves de la Ciutat de València
– Fomentar l’associacionisme juvenil i la seua formació.

imagen-cultura