Posted on / by / in Noticies CJV

El Consell de la Joventut de València reinicia el seu curs gratuït per a obtenir el títol C1 de valencià

  • 50 persones menors de 31 anys rebran una formació telemàtica per a preparar les proves oficials de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià
  • Exigeixen una major oferta pública d’aquesta mena de cursos, cada vegada més demandats

El Consell de la Joventut de València (CJV) impartirà novament de manera telemàtica un curs intensiu i gratuït de preparació de les proves oficials de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià per al nivell C1, una formació que el CJV ofereix cada any a les persones joves de la ciutat, donada l’alta demanda d’aquesta mena de cursos i l’escassetat d’oferta.

Un total de 50 joves han passat el procés de selecció per a rebre aquesta formació, tenint en compte criteris d’edat i prioritzant la residència a la ciutat, així com la pertinença a alguna associació juvenil. El curset, de 48h de duració, s’impartirà a través d’una aplicació en línia a partir del pròxim dimarts 13 d’abril, dividint-se en dos grups de 25 persones en horari de matí i vesprada, sent gratuït a condició d’assistir al 80% de les classes.

El títol oficial del nivell C1 de valencià està altament demandat per a optar a unes certes titulacions, places d’oposició o lloc de treball cara al públic, per la qual cosa des del Consell de la Joventut de València posen l’accent a reivindicar una major oferta pública d’aquests cursos de formació per a garantir la igualtat d’oportunitats d’aquelles persones amb menor capacitat adquisitiva, com és habitualment el cas de les més joves.

Aquesta iniciativa es finança gràcies a una subvenció de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana per al foment del valencià per a les institucions, entitats i associacions sense finalitat lucrativa i per a les persones jurídiques públiques i privades que realitzen projectes singulars de foment del multilingüisme en l’àmbit social.

Tags: