Posted on / by / in Noticies CJV

Guia de Bones Pràctiques d’Igualtat per a les Associacions Juvenils

  • Publiquem una Guia de Bones Pràctiques d’Igualtat per a les associacions juvenils de València
  • La majoria d’entitats estan sensibilitzades davant la discriminació masclista

Les entitats juvenils de la ciutat de València gaudeixen de bona salut en matèria d’igualtat de gènere entre homes i dones, però tenen molt de marge de millora. És la conclusió general que el Consell de la Joventut de València (CJV) extraiem de l’estudi sociològic encarregat a l’associació Genera Igualdad i que ha fet públic aquest divendres amb la Guia de Bones Pràctiques d’Igualtat per a Associacions Juvenils.

Aquest document, disponible gratuïtament al web www.valenciajove.com recull, en primer lloc, una anàlisi detallada de les actituds i dinàmiques internes de les entitats membre del CJV respecte a la igualtat de gènere, tant en la seua estructura interna, cultura organitzativa o presa de decisions, seguit d’una bateria de propostes per a corregir possibles situacions de desigualtat que pogueren produir-se en al seu fur intern.

Així, aquesta Guia de Bones Pràctiques d’Igualtat mostra una radiografia del teixit associatiu juvenil de la ciutat de València que, en general, està conformat per entitats que respecten la paritat en els seus òrgans de direcció, contemplen majoritàriament la Igualtat de Gènere en els seus Estatuts com un valor característic o objectiu a aconseguir i prenen les seues decisions de forma horitzontal, respectant les opinions de totes les persones membre.

Tot i això, aspectes rellevants com elaborar plans propis d’Igualtat i fer avaluacions periòdiques sobre el seu grau de compliment, fer un ús transversal del llenguatge inclusiu o realitzar activitats específiques que fomenten la no discriminació entre sexes, són algunes de les assignatures pendents que han de reforçar-se per a aconseguir una major equitat al si de les associacions juvenils de la ciutat de València.

Per això, aquesta guia inclou una sèrie de mesures encaminades a aconseguir aquests objectius i que, en paraules de la presidenta del CJV, Ana Domínguez, “suposen una ferramenta útil per a posar-nos les ulleres violeta i generar espais col·lectius més diversos, segurs i integradors per a totes i tots”.

> DESCARREGA LA GUIA FENT CLIC ACÍ <

 

Please follow and like us:
Tags: