Posted on / by / in Noticies CJV, Procés selecció

Oferta laboral: professional de projectes

El Consell de la Joventut de València (CJV) obrim un procés de selecció per a cobrir una plaça com a Tècnic/a de Projectes, amb les següents bases:

REQUISITS (excloent)

 • Batxillerat  o cicle formatiu de grau mitjà
 • Nivell elemental de valencià
 • Coneixements ofimàtics
 • Experiència en disseny, gestió i avaluació de projectes
 • Domini de les relacions públiques (habilitats socials)
 • Capacitat d’organització i de treball tant autònomament com en equip
 • Experiència demostrable en el teixit  associatiu juvenil

ES VALORARÀ (DESITJABLE)

 • Cicle formatiu vinculat a l’àrea social i/o titulació superior relacionada.
 • Ser menor de 35 anys.
 • Trajectòria a consells de joventut locals o autonòmics.
 • Nivell mitjà o superior del valencià
 • Coneixements certificats d´angles
 • Iniciativa i autonomia
 • Flexibilitat horària
 • Capacitat d’adaptació
 • Treball en equip
 • Predisposició i proximitat

S’OFEREIX:

 • Contractació 35 hores setmanals
 • 6 mesos (període de prova segons conveni)
 • Sou: segons conveni d’oci educatiu i animació sociocultural
 • Lloc de treball: València ciutat

FASES DEL PROCÉS.

FASE 1. –  Entrega de currículum i documentació mínima.

Una vegada entregada la documentació, es farà  arribar un formulari online.

Data màxima: Fins el 2 d’octubre de 2019.

FASE 2. –  Formulari.

Passaran a la següent fase les cinc persones que obtinguen la puntuació més elevada en la Fase 1 i 2.

Data màxima: Fins el 2 d’octubre de 2019.

FASE 3. –  Entrevista personal i prova escrita. (Les persones hauran d’acreditar el dia de l’entrevista les titulacions citades a la Fase 1).

Data prevista: 10 d’octubre de 2019.

 

FUNCIONS GENERALS:

 • Elaboració de projectes
 • Organització i avaluació d’activitats
 • Dinamització de les xarxes de joventut no associada
 • Atenció al públic i telefònica
 • Redacció de documents
 • Suport tècnic a la comissió permanent
 • Vetlar per una gestió de la informació estandarditzada i controlada
 • Tramitacions diverses

PUNTUACIÓ MÀXIMA PER CADA FASE

FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 3 TOTAL
18 PUNTS 13 PUNTS 10 PUNTS 13 PUNTS 54 PUNTS

 

PRESENTACIÓ DE CURRÍCULUMS

Per correu electrònic a borsacjv@gmail.com posant en assumpte “currículum, nom i cognoms”.

Adjuntar al correu:

 • Currículum
 • Certificat de coneixements de valencià (mínim elemental)
 • Certificat que acredite l’experiència associativa (certificat que acredite que formes o has format part d´una associació juvenil expedit per l´associació)
 • Fotocòpia del DNI

Si faltara algún d’aquests documents la candidatura serà desestimada.

 

Tags: