Posted on / by / in Noticies CJV

Parlem de sexe amb la Joventut

“Si no eduquem des de les institucions i les famílies, el porno ho farà per nosaltres”. És una de les conclusions que es van extraure aquest dimecres durant la trobada “Pràctiques sexuals responsables”, impulsada pel Consell de la Joventut de València (CJV) en col·laboració amb l’associació DESSEX i les regidories d’Igualtat i Joventut de l’Ajuntament de València, dins del programa Erasmus+ de la Unió Europea.

Una trentena de persones van participar en un diàleg estructurat sobre sexualitat dirigit per l’associació DESSEX de València, en el qual, d’una banda, es van tractar de desmuntar els anomenats “mites heterosexistes i coitocèntrics” que, per norma general, formen part de l’imaginari col·lectiu quant a relacions sexuals es refereix, a més del discurs “paternalista i biologicista” que sol impartir-se per part de les institucions quan es parla d’educació afectiu-sexual.

En aquest sentit, un grup de joves i adolescents van compartir a través de diverses dinàmiques les seues experiències personals, dubtes i propostes, no solament per a gaudir d’una sexualitat plena i saludable, sinó també per a fer arribar a les administracions públiques diverses iniciatives, per exemple, un pla integral d’educació afectiu-sexual per a estudiants i les seues famílies, que el Consell de la Joventut de València valorem com molt positiva i necessària.

Amb aquesta activitat, el Consell de la Joventut de València finalitzem la ronda de diàlegs estructurats duts a terme en el període 2018-2019, en els quals s’han abordat aspectes com la participació, emancipació, oci i temps lliure, educació o la ludopatia juvenils. Aquestes trobades tenen per objectiu generar espais de reflexió, debat i participació, en els quals es posen en comú solucions als problemes i inquietuds que afecten la joventut, de manera que administracions públiques, entitats expertes i persones joves interessades mantinguen reunions participatives i es discutisquen qüestions d’interés.

Tags: