Posted on / by / in Noticies CJV

Nota de Premsa

EL CONSELL DE LA JOVENTUT DE VALÈNCIA DENUNCIA ELS RETARDS DE LA REGIDORIA DE JOVENTUT QUE AFECTEN A LA PARTICIPACIÓ DE LA JOVENTUT DE LA CIUTAT.

A pesar que les dades macroeconòmiques assenyalen un repunt de l’economia valenciana, amb descens de l’atur en la Comunitat de més de 7.000 persones en el mes de juny, la EPA assenyala que encara un 46% del jovent valencià està aturat. Així mateix, les condicions laborals de la joventut que troba ocupació són encara precàries, la qual cosa dificulta les seues possibilitats d’emancipació i desenvolupament d’un projecte de vida.

En aquesta situació és fonamental garantir l’actuació del Consell de la Joventut de València (CJV), reconegut com a màxim òrgan de representació de la joventut valenciana i interlocutor vàlid d’aquesta enfront dels poders públics.

No obstant això, a data 17 de juliol, la Regidoria de Joventut encara no ha formalitzat el Conveni de Col·laboració entre el CJV i l’Ajuntament de València per a enguany 2018, que sustenta el desenvolupament de l’activitat anual del Consell i la remuneració del personal laboral d’aquest. Això està dificultant el compliment de les finalitats de l’entitat, peligrant la reivindicació dels drets de la joventut. En aquesta mateixa situació es troben també algunes de les associacions juvenils de la ciutat de València, que segueixen a l’espera de la publicació per part de la Regidoria de Joventut, de les Subvencions a entitats que realitzen projectes a la Infància i la Joventut, publicació que porta un retard de quasi tres mesos respecte a l’any 2017.

Aquest assumpte ha sigut comunicat al Regidor de Joventut, Roberto Jaramillo, en totes les trobades que s’han realitzat durant enguany, qui ha justificat que alguns problemes en els càrrecs administratius del Servei de Joventut han motivat la paralització d’alguns projectes.

El CJV denuncia que les qüestions internes de la regidoria de Joventut estiguen traslladant la inoperància de l’administració pública a l’activitat del Consell i de les associacions juvenils. Per tot açò, el Consell reivindica que de manera definitiva es formalitze el Conveni amb el CJV, així com la publicació d’ajudes a l’associacionisme juvenil valencià.

Malgrat que totes aquestes dificultats, cal ressenyar que el Consell encara sense subvenció de l’Ajuntament, ha estat treballant durant aquests mesos amb la joventut valenciana en l’elaboració de propostes per al Pla Jove de la Ciutat dels pròxims 4 anys, amb la màxima d’aconseguir que aquest Pla siga participatiu, realista i executable i que, d’aquesta manera, aconseguisca la millora de les condicions de vida de la joventut de la ciutat.

València, 17 de juliol de 2018

Please follow and like us:
Tags: