Posted on / by / in Noticies CJV

AGE CJV: PLA DE TREBALL I PRESSUPOST 2016 APROVATS PER UNANIMITAT.

Ahir 28 d’abril de 2016 el Consell de la Joventut de València va celebrar una Assemblea General amb caràcter extraordinari per a presentar el pla trebal 2016, el Pressupost 2016 i un canvi en la imatge corporativa.

La nova comissió permanent va presentar la planificació d’activitats anual organitzada per àrees, tenint cada àrea una o més persones responsables de coordinar-la, totes partint de cinc objectius fonamentals que són els que marcaran l’activitat del Consell de la joventut. L’assemblea va aprovar per unanimitat el pla de treball anual.

A més es van presentar, i van aprovar per unanimitat, el pressupost anual del CJV, així com un canvi en la imatge corporativa del CJV.

Els objectius proposats per la comissió permanent per a desenvolupar al llarg del 2016 són:

· Treballar per a la cohesió i dinamització del Consell de la Joventut de València a través d’activitats dirigides     especialment als entitats membre.
· Formar en qüestions transversals per a enfortir el teixit associatiu i la participació juvenil.
· Potenciar la imatge del CJV. Fer del Consell un referent de la joventut de la ciutat que exercisca de punt d’informació en qualsevol qüestió que ens puga afectar com a joves.
· Fomentar xarxes de treball, tant en els plataformes dels quals ja formem part com amb associacions d´altres àmbits a través d’associacions estratègiques de cooperació.
· Participar activament del PROJECTE TRANSFORMA amb l’objectiu de fer créixer el projecte.

Els objectius és vertebraren en els següents àrees:

  • Relacions institucionals
  • Educació formal y no formal.
  • Gestió interna
  • Educació i promoció per a  la salut.
  • Igualtat i LGTBI.
  • Cultura i política lingüística.
  • Emancipació.
  • Internacional.
  • Participació, voluntariat i associacionisme
  • Comunicació.
Please follow and like us: