Posted on / by / in Noticies CJV

PROCÉS DE SELECCIÓ: QUE HEM VALORAT I COM?

proces

Durant les últimes setmanes hem dut a terme un procés de selecció per a una vacant de tècnic del consell de la joventut de València. Els processos de selecció sens dubte, són processos complicats per a tots, principalment per a les persones candidates, però també per a la part contractant quan es tracta d’un equip de voluntaris i voluntàries que tampoc tenim massa experiència en dur a terme aquest tipus de processos.

Precisament per aquest motiu intentarem que els criteris, sobretot en la primera i en la segona fase foren els més objectius possible, tenint en compte que l’última fase, entrevista personal, pot haver-hi una part important de subjectivitat, tot i que plantejarem criteris objectius de valoració i vàrem complementar-la amb una prova escrita.

A continuació, volem fer públics els criteris que hem tingut hem compte per a valorar cada part del procés i el resultat del mateix, respectant l’anonimat de les persones que es varen presentar.

Segurament ha estat un procés llarg i dur per a les persones candidates, però ha sigut l’única forma que se’ns ha ocorregut per a fer una selecció el mes objectiva i encertada possible.

 

FASE 1: QÜESTIONS QUE ES VALOREN EN EL CURRICULUM

Amb caràcter excloent:

– Titulació de cicle formatiu mitjà o batxillerat.

– Mínim CERTIFICAT elemental del valencià. (necessari presentar-ho).

– Certificat de trajectòria en el moviment associatiu juvenil.

Altres qüestions a valorar:

– Que en el conjunt del currículum es puga observar relació professional, formativa o de participació activa amb la participació juvenil i/o el treball amb persones joves.

 

La part  excloent la va fer l´equip tècnic, baix els criteris acordats per la comissió permanent. Quan s´hagué de valorar si un candidat passa o no, per qüestions més subjectives, la responsabilitat va ser de la comissió permanent.Es presentaren 37 persones de les quals 16 passaren a la segona fase.

 

FASE2: QÜESTIONS QUE ES VALOREN EN EL FORMULARI (10)

FORMACIÓ (3 punts)

El batxillerat o cicle mitjà és excloent, així que no puntua. Les persones aspirants tingueren puntuació sobre la base d’un d’aquests criteris, no acumulables.

 • titulació superior no vinculada. 1
 • cicle formatiu superior relacionat. 2
 • titulació superior relacionada. 3

TRAJECTÒRIA ASSOCIATIVA (4 punts)

La implicació en l’associació juvenil és difícil de valorar. Volguérem valorar tant la complexitat de la participació com les responsabilitats assumides. No és el mateix organitzar activitats que exclusivament participar d’ elles., també es complica quan l’àmbit territorial s´amplia o quan es treballa amb persones adultes joves.

Entenem que la participació juvenil i l´associacionisme poden tindre diferents nivells d´implicació, per tant les habilitats i capacitats adquirides en el teixit associatiu s´incrementen en la mesura que s’incrementa la implicació i les responsabilitats assumides.

En aquest apartat és en l’únic on hem valorat la participació en els consells de la joventut. Entenem que en els Consells s´adquireix una visió global, plural i de treball en xarxa entre associacions i creiem que per al desenvolupament futur de la feina, es una perspectiva que dóna un valor afegit.

 • Participació activa en l´entitat +1
 • Responsabilitat en l´ entitat a nivell municipal +1
 • Responsabilitats a nivell territorial superior (autonòmic)  +1
 • Participació en  consells de joventut. +1

CONEIXEMENTS DE VALENCIÀ(1 punt)

L´elemental com a requisit mínim necessari no es valora.  Es sumà mig punt per nivell superior no acumulable, es a dir:

 •  Mitjà +0.5
 • Superior +1

EXPERIÈNCIA (2  punts).

En tractar-se d’un lloc per a persones joves, valorar massa l’experiència professional pot ser un handicap per a les i els candidats. Hauríem de valorar les habilitats adquirides en els treballs que hagen desenvolupat i que estiguen relacionades amb les funcions a desenvolupar en el CJV i l´assemblea transforma. La mesura pretén ser objectiva, però és cert que dependrà molt de com estiga redactat en el formulari.

 • Redacció  i justificació de projectes. +0,5.
 • Organització d´activitats. +0,5.
 • Dinamització d´activitats. +0,5.
 • Treball d´intervenció amb joves +0,5.

CONEIXEMENTS DEL CONSELL DE LA JOVENTUT DE VALÈNCIA.

Aquesta pregunta no es valorà amb puntuació. Som conscients que no tot el món ha participat dels consells de la joventut o que pot no conéixer-los, però això no és incompatible amb preocupar-se de cercar informació al voltant dels consells i/o donar una informació sincera de la qüestió.

 

La valoració del Formulari la varen fer cinc dels membres de la comissió permanent. Tingueren les respostes dels formularis sense el nom de les persones candidates.Als majors de 35 anys se les restà 1 punt del total obtingut en el formulari.

Hem inclòs la pregunta en el formulari sobre la situació laboral actual. Evidentment aquest no va ser un criteri excloent, però si de discriminació positiva. És a dir, en cas de què dues persones candidates, estigueren empatades tècnicament en el formulari, quedaria per davant una persona actualment en l´atur.

Es va decidir que passarien de fase les quatre persones amb major puntuació en el formulari.

 

RESULTAT

T

V

EXPA

FORM

TRAJ ASSOC

E

CJV

TOTAL

1

N

0

1,5

3

1

0

S

5,5

2

N

0.5

1

3

1

0

N

5,5

3

S

0

1,5

1

2

-1

S

3,5

4

S

0,5

0,5

1,5

1

0

N

3,5

5

S

0

1

2

2

0

N

5

6

N

0.5

2

3

2

0

S

7,5

7

N

0

1,5

2

3

0

S

6,5

8

N

0.5

0,5

2

1

0

N

4

9

N

0.5

2

3

2

0

N

7,5

10

S

0.5

1,5

3

1

0

N

6

11

N

1

1

2

2

0

N

6

12

S

0.5

2

3

3

0

s

8,5

13

N

0

2

3

4

0

s

9

14

S

0

1

3

3

0

n

7

15

FORA DE TERMINI

16

NO PRESENTAT

 

FASE  3: QÜESTIONS QUE SE VALORAREN EN L´ENTREVISTA PERSONAL (10)

Entrevista. 5 punts

–               Flexibilitat, adaptació, comunicació  +1

Es tingueren en comte habilitats comunicatives en castellà i en valencià, amb tot tipus de persones. Assertivitat, empatia i ser una persona dialogant i propera.

–               Treball en equip. +1

Es valoraren capacitats per a treballar tant autònomament com en equip.

–               Compromís i Coneixement del teixit associatiu +1

En aquest punt preguntarem per associacionisme i participació. Com ho entenen i que coneixien del teixit associatiu.

–               Transforma. +1

Les persones que entrevistarem en molts casos podia no conèixer el projecte. En cas que no ho conegueren se ho explicarem per damunt. Sobre açò preguntarem com duria a terme la coordinació, com ho enfocaria, que aportaria…

–               Com arribar a gent jove no associada? +1

Com arribar a la gent no associada i a la joventut en general, amb les limitacions que té el consell, es un dels gran reptes tant del CJV com de l´assemblea transforma. Ací hauríem de valorar la capacitat d’innovació, la proposta d’activitats i campanyes, que siguera una persona realista…

 

Començarem explicant que per a nosaltres és difícil dur a terme un procés de selecció i una entrevista de personal, no som professionals d’açò. Volíem que d´entrada la persona entrevistada estiguera  més còmoda i s’explicara millor i amb la menor pressió possible.Després explicarem el lloc per al qual es presenta TÈCNIC DEL CONSELL DE LA JOVENTUT, i algunes de les condicions laborals que ja teníem clares.

En totes les entrevistes estigué el president del Consell, acompanyat per membres de la comissió permanent que anaren tornant-se. Participaren fent les entrevistes quatre membres de la comissió permanent.

 

RESULTAT:

CANDIDATS/ES

E. ORAL.

486…R

4,8

204…N

4,65

292…L

2,55

292…B

4,9

 

 

Prova escrita. 5 punts.

Es va elegir a l´atzar un sobre que contenia un tema en concret i els continguts sobre els que tenien que escriure. En 30 minuts hauran de redactar, encara que de forma resumida, un esquema de projecte sobre el tema que hi havia en el sobre triat, amb els següents continguts:

 • Temàtica.
 • Objectius.
 • Contingut.
 • Logística.
 • Difusió y accions de comunicació.

Els temes a desenvolupar:

 • Organització d´un cap de setmana de formació sobre ERASMUS+.
 • Elaboració d´una campanya d´associacionisme.
 • Organització de campanya al voltant del dia de la joventut.

 

A l’hora de valorar-ho, cadascú dels i les candidates signaren la prova amb el DNI, de manera que la correcció de la prova la poguera fer la comissió permanent sense saber de qui era cada prova.Cinc membres de la comissió permanent valoraren cadascuna de les proves escrites de 0 a 5 tenint en compte els criteris anteriors, i posteriorment es tragué la mitjana aritmètica entre totes les valoracions.

La puntuació obtinguda se sumà a la puntuació obtinguda en l’entrevista personal.

 

RESULTAT PROVA ESCRITA

CP1

CP2

CP3

CP4

CP5

MITJANA

486…R

3,6

4

4

4,3

4,7

4,12

204…N

4,6

4,75

4,5

3,3

4,3

4,29

292…L

1,1

0,5

0,5

0,1

1

0,64

2920:::B

5

5

4,9

4,6

4,9

4,88

  Suma entrevista i prova escrita 

ORAL ESCRITA TOTAL
486…R

4,8

4,12

8,92

204…N

4,65

4,29

8,94

292…L

2,55

0,64

3,19

2920…B

4,9

4,88

9,78

Please follow and like us: