Posted on / by / in Noticies CJV

PROCÉS DE SELECCIÓ PER A COBRIR UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A AL CJV

REQUISITS (NECESSARI)

–   Batxillerat  o cicle formatiu de grau mitjà.

–   Nivell elemental de valencià.

–   Coneixements informàtics i ofimàtics.

–   Experiència en disseny, gestió i avaluació de projectes.

–   Domini de les relacions públiques.

–   Capacitat d’organització i de treball tan autònomament com en equip.

–   Experiència demostrable en el teixit  associatiu juvenil

ES VALORARÀ (DESITJABLE)

–   Cicle formatiu vinculat a l’àrea social i/o titulació superior relacionada.

–   Ser menor de 35 anys.

–   Trajectòria a consells de joventut locals o autonòmics.

–   Nivell mitjà o superior del valencià

–   Coneixements d´angles

–   Iniciativa i autonomia

–   Flexibilitat horària

–   Capacitat d’adaptació.

S’OFEREIX:

–  Contractació  Jornada  completa (38.5 hores setmanals)

–  Contractació 7 mesos (període de prova: 1 mes).

– Sou net: 1000 Euros mensuals

–  Lloc de treball: València.

FASES DEL PROCÉS.

FASE 1.

–  Entrega de currículum i documentació. Una vegada superada aquesta fase, es farà    arribar un formulari online.

FASE 2.

–  Formulari.

FASE 3.

–  Entrevista personal i prova escrita.

FUNCIONS GENERALS:

–   Elaboració de projectes.

–   Organització i avaluació d’activitats

–   Atenció al públic i telefònica.

–   Redacció de documents.

–   Suport tècnic a la comissió permanent i a l´assemblea transforma.

–   Gestió i registre de correspondència i de l’arxiu.

–   Vetllar per una gestió de la informació estandarditzada i controlada.

–   Tramitacions diverses.

 

RESUM DE DATES DEL PROCÉS.

–  Convocatòria. 2 de maig.
–  Termini de presentació del currículum i documentació. Fins el 18 de maig.
–  Termini d´entrega del Formulari online. Fins el 22 de maig.
–  Entrevista personal i prova escrita. 27 de maig.
–  Data de resolució. 30 de maig.
–  Incorporació. 1 de juny.

PRESENTACIÓ DE CURRÍCULUMS

 Per correu electrònic a permanent.cjv@gmail.com posant en assumpte “currículum”.

Adjuntar en el correu:

– Currículum

– Certificat de coneixements de valencià. (mínim elemental)

– Certificat que acredite l’experiència associativa. (Certificat que acredite que formes o has format part d´una associació juvenil expedit per l´associació)

– Fotocòpia del DNI.

Si falta algun dels documents la candidatura serà desestimada.

Please follow and like us: